Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna

Dyrektor przedszkola (1 etat)


nauczyciel w grupie 3-latków (2 etaty)


nauczyciel w grupie 4-latków (2 etaty)


nauczyciel w grupie 5-latków (2 etaty)


nauczyciel logopeda (5/22 etatu)


nauczyciel katecheta (1/25 etatu)


sekretarka (1/2 etatu)


intendent (1/2 etatu)


kucharz (1 etat)


pomoc nauczyciela (2,5 etatu)


woźna (1 etat)


konserwator (1/4 etatu)


Wszyscy pracownicy podlegają bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-07-07 14:28:03 | Data modyfikacji: 2019-05-09 12:29:35.
Data wprowadzenia: 2014-07-07 14:28:03
Data modyfikacji: 2019-05-09 12:29:35
Opublikowane przez: test test