Zarządzenia Kierownictwa

Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie wprowadzenia
systemu kontroli zarządczej w formie Regulaminu
Kontroli Zarządczej
 Zarządzenie Nr 2010-03 - Kontrola zarządcza.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-10-27 15:50:26.
Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie wprowadzenie
Kodeksu etyki pracowników
 Zarządzenie Nr 2011-07 - Kodeks etyki pracowników.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-10-27 15:53:01 | Data modyfikacji: 2016-10-27 15:54:21.
Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie wprowadzenia
Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych
osobowych
 Zarządzenie Nr 2012-02 - Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-10-27 15:55:28 | Data modyfikacji: 2016-10-27 15:54:21.
Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie wprowadzenia
Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego
wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania składnicy akt
 Zarządzenie Nr 2012-04 - Instrukcja kancelaryjna.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-10-27 15:57:04 | Data modyfikacji: 2016-10-27 15:54:21.
Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie Polityki
zarządzania ryzykiem w Publicznym Przedszkolu
„Akwarelka” w Nowych Osinach
 Zarządzenie Nr 2012-08 - Polityka zarządzania ryzykiem.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-10-27 15:58:23 | Data modyfikacji: 2016-10-27 15:54:21.
Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie realizacji
podstawy programowej w Publicznym Przedszkolu
„Akwarelka” w Nowych Osinach
 Zarządzenie Nr 2013-01 - realizacja podstawy programowej.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-10-27 15:59:42 | Data modyfikacji: 2016-10-27 15:54:21.
Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie ustalenia zasad
korzystania ze stołówki Publicznego Przedszkola
„Akwarelka” w Nowych Osinach
 Zarządzenie Nr 2013-02 - w sprawie korzystania ze stołówki.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-10-27 16:00:51 | Data modyfikacji: 2016-10-27 15:54:21.
Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie przyjęcia
Procedury organizowania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
 Zarządzenie Nr 2013-05 - procedura organizowania pomocy psych.-ped..docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-10-27 16:02:25 | Data modyfikacji: 2016-10-27 15:54:21.
Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o
wartości do 30000 euro
 Zarządzenie Nr 2013-08 - Regulamin udzielania zamówień do 30000 euro.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-10-27 16:03:45 | Data modyfikacji: 2016-10-27 15:54:21.
Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych
 Zarządzenie Nr 2015-03 - Regulamin ZFŚS.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-10-27 16:05:02 | Data modyfikacji: 2016-10-27 15:54:21.
Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie wprowadzenia
Procedury dopuszczania do użytku programu
wychowania przedszkolnego i programu zajęć
dodatkowych
 Zarządzenie Nr 2016-03 - Procedura dopuszczania do użytku programu.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-10-27 16:06:20 | Data modyfikacji: 2016-10-27 15:54:21.
Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie wprowadzenia
zestawu programów wychowania przedszkolnego i
zajęć dodatkowych na rok szkolny 2017/2018
 Zarządzenie Nr 2017-04 - zestaw programów na rok 2017_2018.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:42:39 | Data modyfikacji: 2018-01-25 12:51:18.
Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu wynagradzania pracowników nie
będących nauczycielami w Publicznym Przedszkolu
„Akwarelka” w Nowych Osinach
 Zarządzenie Nr 2017-05 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:46:21 | Data modyfikacji: 2018-01-25 12:52:53.
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu pracy
 Zarządzenie Nr 2017-07 - Regulamin pracy.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:35:34 | Data modyfikacji: 2018-01-25 12:52:53.
Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:35:34
Opublikowane przez: test test