Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna
 • Dyrektor: Agnieszka Natorff-Gałka
 • Araźna Elżbieta - nauczyciel języka polskiego,wychowawca klasy V a
 • Baranowska Katarzyna - nauczyciel w oddziale przedszkolnym
 • Bednarczyk Karine - nauczyciel języka rosyjskiego, opiekun świetlicy
 • Biaduń Iwona - opiekun świetlicy, nauczyciel zaj.komp., techniki, wychowawca klasy VII
 • Biedruna-Kudź Hanna - nauczyciel chemii
 • Brewczyńska Monika - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIIIb
 • Gielo Mariola - nauczyciel w oddziale przedszkolnym
 • Gmiter Tomasz - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Grasiak Paweł - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • Grotkowska Małgorzata - nauczyciel w oddziale przedszkolnym
 • Jackiewicz-Szuba Jolanta - nauczyciel języka polskiego,wychowawca klasy III gimnazjum
 • Kobza Sebastian - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VIIIa
 • Kowalczyk Elżbieta - nauczyciel religii
 • Komorowska Małgorzata - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy IV a
 • Kozłowska Wioleta - nauczyciel w oddziale przedszkolnym
 • Krzyśpiak Dorota - nauczyciel matematyki,  wych. klasy Vb
 • Mastalerz Urszula - nauczyciel bibliotekarz
 • Milewska Bogusława - nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych
 • Natorff-Gałka Agnieszka - nauczyciel plastyki
 • Pałdyna Sylwia - nauczyciel matematyki,zajęć komputerowych i informatyki
 • Pamrowska Monika - psycholog szkolny
 • Roguska Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II
 • Rońda Barbara - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III
 • Skorys Sebastian - nauczyciel fizyki
 • Szymczyk Sylwia nauczyciel w oddziale przedszkolnym
 • Wiadro Dagmara - nauczyciel muzyki
 • Wnuk Marzena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I a
 • Woźniak Karolina - nauczyciel języka angielskiego, geografii, wychowawca klasy VI
 • Wójcicka Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel WDŻ, wychowawca klasy Ib
 • Zdanowicz Agnieszka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca oddziału przedszkolnego "0"
 • Zychowicz Danuta - nauczyciel biologii i przyrody, wychowawca klasy IV b
 

Opublikowane przez: Agnieszka Natorff-Gałka | Autor: Agnieszka Natorff-Gałka | Data wprowadzenia: 2015-03-18 22:20:19 | Data modyfikacji: 2019-05-09 21:13:10.
Data wprowadzenia: 2015-03-18 22:20:19
Data modyfikacji: 2019-05-09 21:13:10
Autor: Agnieszka Natorff-Gałka
Opublikowane przez: Agnieszka Natorff-Gałka