Załatwianie Spraw

Pisma, wnioski i podania interesantów przyjmuje sekretariat szkoły,

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw,

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2011-04-06 21:11:55.
Data wprowadzenia: 2011-04-06 21:11:55
Opublikowane przez: test test