status prawny

``

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Miskiej z siedzibą w Cielechowiźnie jest jednostką organizacyjną Gminy Mińsk Mazowiecki, wyodrębnioną funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej. Powołana uchwałą XXXIV/247/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku. W jej skład wchodzą oddziały gimnazjalne dawnego Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej. Przy Szkole Podstawowej działają oddziały przedszkolne. Organizację pracy szkoły określa statut szkoły.


Obwód Szkoły Podstawowej: Chochół, Cielechowizna, Gliniak, Grabina, Huta Mińska, Iłówiec, Kluki, Mikanów, Prusy, Tartak, Wólka Iłówiecka.


Obwód dla oddziałów gimnazjalnych:Chmielew, Chochół, Cielechowizna, Gliniak, Grabina, Huta Mińska, Iłówiec, Kluki, Marianka, Mikanów, Prusy, Stare Zakole, Tartak, Wólka Iłówiecka, Zakole Wiktorowo.

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-05-14 14:28:49 | Data modyfikacji: 2018-05-23 14:10:17.
Data wprowadzenia: 2015-05-14 14:28:49
Data modyfikacji: 2018-05-23 14:10:17
Opublikowane przez: test test