oswiata.minskmazowiecki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 jednostki www.minskmazowiecki.pl
SP w Hucie Mińskiej strona główna 

Przetargi
````
Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pod nazwą:
Remont korytarza szkolnego
Termin i miejsce składania ofert: do 24.06.2015 r. do godz. 10.00, Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, Cielechowizna 1a, email: pmatzanke@wp.pl lub zshutaminska@op.pl. Osoba uprawniona do kontaktu: Dyrektor Zespołu Szkół Piotr Matzanke Tel. 25 758 49 78

Zaproszenie do złożenia oferty..pdf

Załącznik nr 1 przedmiar robót.pdf.pdf

Załącznik nr1 przedmiar robót.ath.ath

Załącznik nr2 formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr2 formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 3 Wzór umowy.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Autor: Piotr Matzanke | Data wprowadzenia: 2015-06-17 22:02:59 | Data modyfikacji: 2015-06-17 22:11:31.
Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pod nazwą:
Remont sali lekcyjnej
Termin i miejsce składania ofert: do 24.06.2015 r. do godz. 10.00, Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, Cielechowizna 1a, email: pmatzanke@wp.pl lub zshutaminska@op.pl. Osoba uprawniona do kontaktu: Dyrektor Zespołu Szkół Piotr Matzanke Tel. 25 758 49 78

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Załącznik nr1 przedmiar robót.pdf.pdf

Załacznik nr1 przedmiar robót.ath.ath

Załącznik nr 2 formularz ofertowy.docx

Załącznik nr2 formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr3 wzór umowy.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Autor: Piotr Matzanke | Data wprowadzenia: 2015-06-17 22:13:03 | Data modyfikacji: 2015-06-17 22:11:31.
````
Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pod nazwą:
Remont szatni szkolnej.
Termin i miejsce składania ofert: do 24.06.2015 r. do godz. 10.00, Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, Cielechowizna 1a, email: pmatzanke@wp.pl lub zshutaminska@op.pl. Osoba uprawniona do kontaktu: Dyrektor Zespołu Szkół Piotr Matzanke Tel. 25 758 49 78

Zaproszenie do złożenia oferty..pdf

Załącznik nr 1 przedmiar robót.ath.ath

Załacznik nr 1 przedmiar robót.pdf.pdf

Załącznik nr 2 formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 3 wzór umowy.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Autor: Piotr Matzanke | Data wprowadzenia: 2015-06-17 22:22:22 | Data modyfikacji: 2015-06-17 22:27:11.
``
Dyrektor Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z /s w Cielechowiźnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i dostawę posiłków w formie cateringu dla dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz posiłków dla dzieci w wieku 6-15 lat, uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie.
Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 07.08.2015 do godz. 14.00.
Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2015 do 30.06.2016.
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub pocztą elektroniczną na adres pmatzanke@wp.pl. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego: informacji na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod numerem telefonu 25 758 49 78 lub 695 123 005

Załącznik do zapytania ofertowego - posiłki 2015-2016.pdf

 Zapytanie ofertowe z opisem - posiłki 2015-2016.pdf

Opublikowane przez: test test | Autor: Piotr Matzanke | Data wprowadzenia: 2015-07-28 10:29:36 | Data modyfikacji: 2015-07-28 10:31:19.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Wycinka drzew oraz 0,8 ha krzewów z terenu nieruchomości Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie Proszę o przekazanie oferty pocztą na adres: Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: dyrektor.hutaminska@wp.pl lub zshutaminska@op.pl w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r.

 Zapytanie ofertowe.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-12-01 15:19:01 | Data modyfikacji: 2015-07-28 10:31:19.

Zobacz:
 status prawny .  informacje bieżące .  Organy Jednostki .  Statut  .  Struktura organizacyjna .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry  .  Mienie  .  Działalność  .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2016-12-01 15:19:01
Opublikowane przez: test test

  Biuletyn Informacji Publicznej - oswiata.minskmazowiecki.pl